Hirixka berritzea – Aiziritzeko

Détails du projet

  • Noiz : 2013 – Egiten ari
  • Lokalizazio : Aiziritzeko herri etxeko bazterrak, frontoia, plaza eta aparkalekua.
  • Obralari : Aiziritze-Gamue-Zohazti hiria
  • Obra buru mandatari : Xabi ARBELBIDE arkitekto paisaia antolatzaile
  • Beste parte hartzaile : Manuel DIAZ ekonomista neurri hartzaile
  • Misioak: Obra guziak – bide eta sare desberdin + paisai