Hilerri zabaltzea – Heleta

Proiektuaz

  • Noiz : 1999/2000
  • Lokalizazio : Heleta
  • Obragile : Heleta herria
  • Obra buru : Xabi ARBELBIDE arkitekto paisaia antolatzaile
  • Beste partehartzaile : Manuel DIAZ, ekonomista neurri hartzaile
  • Misioak : Obra guziak + ehorzketa ekipamenduak + bide eta sare desberdin + paisai