OILOMOKOENIA HERRIKO LOTIZAMENDU

Proiektuaz

  • Noiz : 2012 – egiten ari
  • Lokalizazio : Itxasu
  • Obragile : Itsasu herria
  • Obra buru mandatari : BET VRD IMS
  • Obra buru lagun : Xabi ARBELBIDE arkitekto paisaia antolatzaile
  • Misioak : Obra guziak + bide eta sare desberdin + paisai